Allmänna villkor för företaget Woll-Pate

§1 Giltighet gentemot företagare och definition av villkor
(1) Följande allmänna villkor gäller för alla leveranser mellan oss och en konsument i den version som är giltig vid beställningstillfället.

En konsument är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som till stor del inte kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet (§ 13 BGB).

§2 Upprättande av kontrakt, lagring av kontraktstexten
(1) Följande bestämmelser om ingående av ett kontrakt gäller för beställningar som görs via vår internetbutik http://www.wollkosmos.de.

(2) När avtalet ingås kommer kontraktet med

Woll-Pate
Nicole Winkler
Römerweg 36
D-10318 Berlin

betingelser.

(3) Presentationen av varorna i vår onlinebutik utgör inte ett juridiskt bindande kontraktstjänstbjudande från vår sida, utan är endast en icke-bindande inbjudan till konsumenten att beställa varor. Genom att beställa önskade varor lämnar konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.
(4) Följande regler gäller när en beställning mottas i vår onlinebutik: Konsumenten skickar ett bindande kontraktstjänst genom att framgångsrikt slutföra beställningsförfarandet i vår onlinebutik.

Beställningen sker i följande steg:

1) Val av önskade varor
2) Bekräfta genom att klicka på "Beställ" -knappen
3) Kontrollera informationen i kundvagnen
4) Tryck på knappen "Kassa"
5) Registrering i internetbutiken efter registrering och inmatning av sökandens uppgifter (e-postadress och lösenord).
6) En annan kontroll eller korrigering av respektive inmatad data.
7) Bindande sändning av beställningen genom att klicka på knappen "beställa med kostnader" eller "köp"

Innan den bindande inlämningen av beställningen genom att trycka på "tillbaka" -knappen i den webbläsare han använder efter att ha kontrollerat hans uppgifter, kan konsumenten återvända till webbplatsen där kundens information registreras och korrigera eller korrigera inmatningsfel Stäng webbläsaren för att avbryta beställningsprocessen. Vi bekräftar mottagandet av beställningen omedelbart med ett automatiskt genererat e-postmeddelande ("orderbekräftelse"). Med detta accepterar vi ditt erbjudande.

(5) Lagring av kontraktstexten för beställningar via vår internetbutik: Vi sparar kontraktstexten och skickar beställningsdata och våra villkor via e-post. Du kan också se villkoren när som helst på http://www.wollkosmos.de/agb.html. Du kan se dina tidigare beställningar i vårt kundområde under Mitt konto -> Mina beställningar.

§3 priser, fraktkostnader, betalning, förfallodag
(1) De angivna priserna inkluderar moms och andra priskomponenter. Det finns också några fraktkostnader.

(2) Konsumenten har möjlighet att betala i förväg, PayPal, kreditkort, direktdebitering.

(3) Om konsumenten har valt betalning i förväg åtar sig han att betala köpeskillingen omedelbart efter avtalets ingång.

§4 leverans
(1) Om vi inte tydligt har angett något annat i produktbeskrivningen är alla artiklar som vi erbjuder redo för omedelbar leverans. Leveransen sker senast inom tre arbetsdagar. Vid betalning i förväg börjar leveransperioden dagen efter det att betalningsorder har skickats till banken som är ansvarig för överföringen och, för alla andra betalningsmetoder, dagen efter att avtalet har ingåtts. Om perioden slutar på en lördag, söndag eller helgdag på leveransplatsen slutar perioden nästa arbetsdag.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan övergår också till köparen endast när föremålet överlämnas till köparen.

§5 äganderätt till titel
Vi reserverar äganderätten till varorna tills hela köpeskillingen betalas.

************************************************** **************************************************

§6 Ångerrätt för kunden som konsument:
Ångerrätt

Konsumenter har en ångerrätt i enlighet med följande bestämmelse, varvid konsumenterna är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som till stor del inte kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet:

Ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du namngivit, som inte är transportören, tog besittningen av varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss
Ull gudfar
Nicole Winkler
Römerweg 36
D-10318 Berlin
E-post wollkosmosp@gmail.com
Fax 05123 45678910
informera dig om ditt beslut att säga upp detta kontrakt genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret för annullering av prov, men det är inte obligatoriskt.

Konsekvenser av tillbakadragande

Om du avbryter detta kontrakt har vi gjort alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av det faktum att du valde en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen vi erbjuder har) att återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om din avbokning av detta kontrakt. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte uttryckligen överenskommits något annat med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lagt fram bevis för att du har returnerat varorna, beroende på vad som är tidigare.

Du måste återlämna eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om annullering av detta kontrakt. Tidsfristen uppfylls om du skickar varorna innan den fjorton dagars perioden har löpt ut.

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Slutet av återkallandet

************************************************** **************************************************

§7 Återtagningsformulär

Formulär för uttag av modell
(Om du vill säga upp kontraktet, fyll i detta formulär och skicka det tillbaka.)
På:
Ull gudfar
Nicole Winkler
Römerweg 36
D-10318 Berlin
E-post wollkosmos@gmail.com

Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss ingått (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållandet av följande tjänst (*)

_____________________________________________________

Beställd på (*) / mottagen den (*)

__________________

Namn på konsument (er)

_____________________________________________________

Konsumentens adress


_____________________________________________________

Konsument (er) signatur (endast för anmälan på papper)

__________________

datum

__________________

(*) Radera där det inte är tillämpligt.

§8-garanti
De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.

§9 kontraktsspråk
Som kontraktsspråk kommer tyska endast att finnas tillgängliga.

************************************************** **************************************************

§10 kundservice
Vår kundtjänst för frågor, klagomål och klagomål finns tillgänglig på vardagar från 9:00 till 18:00.

Telefon: 0175 4325093
Fax:
E-post: wollkosmos@gmail.com
till bortskaffande.

************************************************** **************************************************

Från och med december 2018

Gratis villkor skapade av agb.de